نگاهی به تغییر لحن ترامپ برای کسب رأی و دستگاه تنفس مصنوعی

در آوا بند avaband.ir مطلب نگاهی به تغییر لحن ترامپ برای کسب رأی و دستگاه تنفس مصنوعی مشاهده می کنید
در روزهای گذشته تغییراتی در ادعاها و سخنان مقامات ارشد آمریکا درباره چین و پیرامون همه گیری کروناویروس دیده می‌شود.
ممنون بابت بازدید از سایت avaband.ir