خروج خودرو از تهران ممنوع شد

در آوا بند avaband.ir مطلب خروج خودرو از تهران ممنوع شد مشاهده می کنید
هیچ خوردرو شخصی اجازه خروج از استان تهران ندارد.
ممنون بابت بازدید از سایت avaband.ir