رایزنی رؤسای مجالس ایران و روسیه برای مقابله با کرونا

در آوا بند avaband.ir مطلب رایزنی رؤسای مجالس ایران و روسیه برای مقابله با کرونا مشاهده می کنید
رؤسای مجالس ایران و روسیه درباره راهکارهای مقابله با گسترش ویروس کرونا رایزنی کردند.
ممنون بابت بازدید از سایت avaband.ir