افزایش ۷۰۰هزار تومانی حقوق بازنشستگان

در آوا بند avaband.ir مطلب افزایش ۷۰۰هزار تومانی حقوق بازنشستگان مشاهده می کنید

رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه خود در اینستاگرام از چرایی پرداخت نشدن ۵۰ درصد افزایش حقوق به بازنشستگان سخن گفت. ادامه…
ممنون بابت بازدید از سایت avaband.ir