درجلسه سران فدراسیون با وزیر برسر اساسنامه چه گذشت؟

در آوا بند avaband.ir مطلب درجلسه سران فدراسیون با وزیر برسر اساسنامه چه گذشت؟ مشاهده می کنید
بد نبود مدیران وزارت ورزش کمی هم پاسخگو بودند و مسایل مطرح شده در این نشست سری و مهم را به اطلاع مردم می رساندند. آیا وزارت ورزش قصد ادامه دخالت در فوتبال و افزایش خطر تعلیق فدراسیون را دارد؟
ممنون بابت بازدید از سایت avaband.ir