عزیزی: جذابیت‌های تنیس می‌تواند صاحبان صنایع و بخش خصوصی را جذب کند

در آوا بند avaband.ir مطلب عزیزی: جذابیت‌های تنیس می‌تواند صاحبان صنایع و بخش خصوصی را جذب کند مشاهده می کنید
رئیس فدراسیون تنیس، جذابیت‌های این رشته را موجب جذب صاحبان صنایع و بخش خصوصی دانست.
ممنون بابت بازدید از سایت avaband.ir